Tại sao Gia Cát Lượng quyết tâm đưa quân bắc phạt Ngụy nhiều lần bất kể sức mạnh quốc gia không đủ?

Google+ Pinterest LinkedIn +

Tại sao Gia Cát Lượng quyết tâm đưa quân bắc phạt Ngụy, mặc dù tiềm lực quân sự của Thục thời điểm đó là yếu nhất trong 3 nước. Nói cách khác, Thục chỉ như con “cá” thoi thóp thở trong thời điểm đó.

Đầu tiên chúng ta cùng xem xét lại bối cảnh lịch sử thời điểm đó. Thời Đông Hán đất nước Trung Quốc được chia làm 13 châu lớn. Kinh Châu nằm phía nam, bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Giang Tây bây giờ. 

Tại Kinh châu, nhà Đông Hán đặt 7 quận: Nam Dương, Nam Quận, Giang Hạ, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Vũ Lăng. Quận trị Kinh châu đặt tại Nam Dương (Uyển Thành – nơi Hán Quang Vũ Đế khởi binh, tức là nơi phát quang của nhà Đông Hán).

Về vị trí, Kinh châu ở ngã ba sông Trường Giang, phía đông giáp Dương châu, phía tây giáp Ích châu, phía nam giáp Giao châu, phía bắc giáp Dự châu, tức là địa phận trung nguyên. Sông Trường Giang chảy từ tây sang đông, từ Ích châu có thể xuôi dòng đến Kinh châu, từ Kinh châu có thể xuôi dòng đến Dương châu (tức Giang Đông). Về diện tích, Kinh châu rộng thứ 2, chỉ sau Ích châu.

Đọc thêm:   Tào Tháo tống ngục Hoa Đà cuối cùng hối hận khôn nguôi vì để mất Thần y

Kinh châu là ngã 3 thiên hạ, có vị trí chiến lược về mặt quân sự. Chính xác hơn, những vùng đóng vai trò quan trọng của Kinh châu là các quận phía bắc như Nam Dương, Nam Quận và Giang Hạ. Vì vậy trong thời Tam Quốc, chiến tranh giữa các quân phiệt thời kỳ đầu và các quốc gia thời kỳ sau đều có mục tiêu tranh giành địa bàn những quận này.

Tại sao Gia Cát Lượng quyết tâm đưa quân bắc phạt Ngụy nhiều lần bất kể sức mạnh quốc gia không đủ?

Vậy mà, Quan Vũ vì sự cao ngạo của mình đã làm mất hòa khí giữa liên minh Ngô Thục. Từ chối làm thông gia và nhục mạ Tôn Quyền, đã để Kinh Châu thất thủ vào tay Đông Ngô. Và rồi vì “vườn đào” năm xưa mà Lưu Bị “nướng” toàn bộ cơ nghiệp cho một “nhãi con vắt mũi chưa sạch” Lục Tốn chỉ trong một đêm. 

Tất nhiên nhiều ý kiến của các nhà sử gia thì việc Lưu Bị thân chinh xuất quân phạt Ngô chiếm lại Kinh Châu là điều tất yếu phải làm. Mục đích là lấy lại Kinh Châu làm bàn đạp tấn công đoạt Trung Nguyên, đúng như chiến lược Long Trung kế sách của Gia Cát Lượng.

Đọc thêm:   14 bí mật của bức tường Berlin có thể bạn chưa biết? Bức tường lịch sử của thời kỳ chiến tranh lạnh

Mất Kinh Châu, quân đội suy yếu, nhà nước lắm thị phi. chính trị bất ổn, nịnh thần nổi lên. 3 lần trả ấn từ quan của Khổng Minh thể hiện rõ sự yếu nhược của nhà nước Thục Hán thời điểm đó. Vậy nhưng Khổng Minh vẫn bất chấp tất cả để bắc phạt Ngụy.

Ngụy là quốc gia mạnh nhất thời điểm đó. Ước tính Ngụy có hơn 400.000 quân tinh nhuệ, trong khi Thục là chưa đầy 100.000 quân và Ngô là hơn 230.000. Ngụy mạnh hơn cả Thục và Ngô gộp lại. Tuy nhiên với quốc gia yếu nhược như Thục Hán thì nếu không phát động chiến tranh mà nằm yên để phát triển thì chẳng khác nào “cá nằm trên thớt”.

Vậy nên lấy công để làm thủ. Tấn công để không phải ở thế nằm chờ chết. Không nằm yên để Ngụy hoặc Ngô phát triển mạnh lên và đem quân sang chinh phạt. Lấy tấn công để quấy nhiễu sự phát triển của quân địch. Và tất nhiên có nhiều lần vào Hán Trung nhưng rõ ràng Thục Hán chẳng làm gì được nước Ngụy.

Đọc thêm:   Mạc Đĩnh Chi - Lưỡng quốc trạng nguyên - Rạng danh nước Việt (Phần 2)

Gia Cát Khổng Minh chỉ là nhân vật hư cấu trong Tam Quốc Chí mà thôi. Còn thực tế lịch sử, nhìn tương quan lực lượng 2 nước lúc đó thì Thục chưa bao giờ là đối thủ của Ngụy cả. Tào Phi lên ngôi cũng chỉ đem quân đánh Ngô. Nhiều người nói là do Tào Phi sợ Khổng Minh. Đó là tiểu thuyết mà thôi.

Gia Cát Khổng Minh không có thật. Thục Hán thời điểm nửa sau giai đoạn như ngọn đèn dầu sắp tàn. Ngụy chỉ xem Ngô là đối thủ mà thôi. Đánh bại được Ngô thì Thục tự động xin hàng. Nếu đánh Thục mà sa lầy thì lại thành miếng mồi ngon cho Đông Ngô. Chính vì vậy Tào Phi mới đánh Ngô chứ không phải Thục.

Còn Thục nhà nước rối ren, quân đội suy tàn, gần như không đủ sức duy trì thế chân vạc. Lấy chiến tranh để vớt lại sức hơi tàn cuối cùng mà thôi. Còn xét về thực lực thì không thể đủ để chiếm Trung Nguyên mà phạt nhà Ngụy được. 

 

Share.