Quốc hội Mỹ

Mỹ tịch thu lô tóc giả Trung Quốc

Mỹ tịch thu lô tóc giả Trung Quốc

Hải quan Mỹ tịch thu lô sản phẩm tóc giả, được cho là do người Hồi giáo trong các trại lao động ở Tân Cương, Trung Quốc, sản xuất.