Phiên An

Đà hồi phục kinh tế Mỹ nguy cơ sụp đổ

Đà hồi phục kinh tế Mỹ nguy cơ sụp đổ

Chi tiêu thẻ tín dụng và ghi nợ giảm hầu hết bang, việc sa thải, đóng cửa kinh doanh xuất hiện lại cho thấy đà hồi phục kinh tế Mỹ nguy cơ chững lại, thậm chí đi lùi.