Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee

Daegu kiện Tân Thiên Địa 82 triệu USD

Daegu kiện Tân Thiên Địa 82 triệu USD

Chính quyền Daegu đệ đơn kiện giáo phái Tân Thiên Địa vì cản trở kiểm dịch, gây lây nhiễm hàng loạt và yêu cầu bồi thường hơn 82 triệu USD.