Der Spiegel

Google sắp trả phí nội dung cho báo chí

Google sắp trả phí nội dung cho báo chí

Google hôm nay ra thông báo sẽ trả phí cho một số tập đoàn truyền thông tại Australia, Brazil và Đức đối với các nội dung chất lượng cao.