Daily Mail

Bị bắt vì dắt hổ đi dạo

Bị bắt vì dắt hổ đi dạo

Atanacio G.,  sống ở bang Michoacán, bị Vệ binh Quốc gia bắt vì dắt một con hổ cái đi dạo trên phố nhưng không có giấy tờ hợp lệ.