covid-19

Cherry Mỹ giảm giá một nửa

Cherry Mỹ giảm giá một nửa

Lần đầu tiên Cherry Mỹ được nhiều siêu thị ở Việt Nam bán giá 299.000-350.000 đồng một kg, giảm một nửa so với 2 năm trước.

1 2 3 22