Covid-19 Bắc Kinh

Bắc Kinh nới phong tỏa

Bắc Kinh nới phong tỏa

Bắc Kinh nới lệnh phong tỏa kéo dài hơn một tuần để ngăn làn sóng Covid-19 thứ hai, sau khi thu được khoảng ba triệu mẫu xét nghiệm nCoV.