Bệnh quên

Bệnh quên của con người

Bệnh quên của con người

Quên đi liệu có phải là xấu? Ai biết được? Cùng đọc câu chuyện bệnh quên dưới đây nhé! Xưa…