Lần đầu tiên, các nhà khoa học thực hiện thành công dịch chuyển lượng tử giữa hai con chip

Google+ Pinterest LinkedIn +
Đọc thêm:   Xuất hiện loại cây "công nghệ cao” có thể lọc không khí ô nhiễm
Đọc thêm:   Blockchain: lịch sử, tính chất và ứng dụng
Share.