Đạo học xưa

Đức hạnh

Đức hạnh

Đức hạnh là gì? Người xưa thường nói phải xem đức hạnh của một con người? Tại sao vậy? Người…

Trung Tân Quán Bi Ký - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trung Tân Quán Bi Ký – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (chữ Hán: 阮秉謙; 1491–1585), tên huý là Văn Đạt (文達), tự là Hanh Phủ (亨甫), hiệu là Bạch Vân am cư sĩ (白雲庵居士), được các môn…

Làm quan như thế nào?

Làm quan như thế nào?

Làm quan phải như thế nào? Có phải làm quan để hưởng lộc của dân? Lê Quý Đôn viết: “Kẻ…

Tri nhân

Tri nhân

Người xưa thường nói: “Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm” Tại sao…

Hữu dụng - Vô dụng

Hữu dụng – Vô dụng

Có những thứ tưởng chừng như vô dụng, nhưng vô dụng thật không? Vô dụng hay hữu dụng ai biết…

1 2