Đố vui

181 lượt xem

Nhiều khi gặp những câu hỏi kiểu này thì xác suất IQ cao mấy cũng tạch nhỉ … Học sinh mà gặp giám thị kiểu này thì thôi chào xuân … Trong 1 cuộc thi vấn đáp: GV: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục? HS: Dễ quá! 499 cục ……… GV: Làm thế nào trong 3 bước bỏ được con voi vào tủ lạnh? HS: B1: mở tủ lanh B2: nhét con voi vào B3: đóng tủ lạnh ….. GV: Thế trong 4 bước, làm sao để nhét con hươu cao…

Share.