Author Ngọa Long

Avatar

> Niềm tin là thứ sức mạnh kinh khủng nhất của con người. Nó có thể biến điều không thể thành có thể . Vậy nên mất niềm tin là mất hết tất cả ... !

Nguyên Tổng giám đốc Vinafood II lĩnh án treo

Nguyên Tổng giám đốc Vinafood II lĩnh án treo

Ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng giám đốc Vinafood II được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, giúp phát hiện tội phạm… nên được hưởng án treo.

1 2 3 213