4 hạng người

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Thế gian này có mấy hạng người? 2, 3, hay 4? hay nhiều hơn …

(Mi si, chiến sất…)
– Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng thâm hiểm, hạng nông nổi, hạng thận trọng, hạng nóng nảy; hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không hiểu nhau, và đều tự cho trí tuệ mình là sâu sắc nhất.

– Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng khéo nịnh, hạng ngu mà trực, hạng hay câu nệ, hạng ngớ ngẩn; hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không giao du với nhau, và đều tự cho mình là khéo léo hơn hết.

– Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng tinh ranh, hạng vô sỉ, hạng phán đoán vội vàng, hạng mỉa mai; hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không giác ngộ lẫn nhau, và đều tự cho tài của mình là hơn cả.

– Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng giả dối, hạng hay thêu dệt, hạng dũng cảm, hạng khiếp nhược; hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không phê phán nhau, và đều tự cho con đường của mình mới đúng.

– Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng chiều đời, hạng tự chuyên, hạng tàn bạo, hạng đứng một mình không cần tới ai; hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không thèm ngó nhau, và đều tự cho mình là biết theo thời.

Thái độ và hành trạng mỗi người khác nhau, không ai giống ai, nhưng đều theo con đường số mệnh cả.

Nguồn: Sưu tầm.

Xem các bài viết cùng chủ đề tại chuyên mục bài học cuộc sống!

Đọc thêm:   3 câu “thần chú” dù là ai cũng nên mang theo như vật bất li thân

Nếu các bạn thấy yêu quý chúng tôi, hãy tham gia cùng chúng tôi tại fanpage:

https://www.facebook.com/tuduydethaydoi

Share.

Tác giả

Nhất Tâm

Đời sương gió mãi vui cùng sương gió. Kiếp gió sương lại lăn lóc cùng với gió sương .. https://www.facebook.com/khoanglangmoingay/

Leave A Reply